Portfolio

2020 – Järveveere Mesila müügitoodete kujundus ja graafika

Järvetee Talu OÜ Järveveere Mesila logo, meepurkide siltide kujundamine ja graafika, trüki ettevalmistus.

 

2019 – Räpina Aianduskooli juubelialbumi “Alati noor aianduskool” tehniline toimetaja

Räpina Aianduskooli 95. aastapäeva puhul välja antud juubelialbum “Alati noor aianduskool”. Koostaja Koidula Rauk, kujundaja Maarja Roosi, tehniline toimetaja Kaire-Lea Pihlap.


Film oli esmakordselt eetris ETV2 13. juuni 2018

 • Autor SIRJE PÄRISMAA
 • režissöör AHTI TUBIN
 • operaator URMAS REISBERG
 • fototoimetaja KAIRE-LEA PIHLAP
 • muusikaline kujundaja ROLAND MÄLLO

2017 – Koolinoorte laulupidusid kajastav fotonäitus “Laulupeotänav”

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul rändab läbi Eesti fotonäitus, mis kajastab erilisi hetki 11 koolinoorte laulupeolt. Fotonäituse eesmärk on elustada mälestusi möödunud laulupidude ülevatest hetkedest. Iga stend kajastab üht toimunud koolinoorte laulupidu.

Idee autorid ja näituse kuraatorid: Kaire-Lea Pihlap ja Ahti Tubin
Näituse kujundaja: Tarmo Teder, toimetaja: Sirje Pärismaa

 

2017 – Maestro Alo Ritsingu fotokogu korrastamine

Tuntud koorijuhi ja helilooja, Tartu linna aukodaniku Alo Ritsingu, Eesti Kultuurkapitali, Tartu linna ja Kaire-Lea Pihlapiga koostöös on digitaliseeritud, süstematiseeritud ja kirjeldatud 6500 pilti kodusest fotokogust.

 

2016 – Alo Ritsingu eluloofilmi “Kuulmata kuskil kumiseb kodu”  esilinastuse korradamine Heino Elleri nimelises Muusikakooli Tubina saalis

26. oktoobril 2016 toimus Heino Elleri nimelises Muusikakoolis kooli kauaaegse õppejõu, koorijuhi ja helilooja Alo Ritsingu eluloofilmi “Kuulmata kuskil kumiseb kodu” esilinastus. Filmi muljeid kajastas Klassikaraadiost Hedvig Lätt. 

 

Foto Ahti Tubin

Esitluseks valmistasid temaatilise tordi Lõuna Pagarid. Foto Ahti Tubin

Tartu linnapea Urmas Klaas ja maestro Alo Ritsing Foto Peeter Säälik

Autor-stsenarist Sirje Pärismaa (paremalt), režissöör-produtsent Ahti Tubin, fototoimetaja Kaire-Lea Pihlap, operaator Maido Selgmäe. Foto Peeter Säälik

Autor-stsenarist Sirje Pärismaa (paremalt), režissöör-produtsent Ahti Tubin, fototoimetaja Kaire-Lea Pihlap, operaator Maido Selgmäe.
Foto Peeter Säälik


Film oli esmakordselt eetris Eesti Televisioonis 3. novembril 2016

 • Režissöör AHTI TUBIN
 • autor ja stsenarist SIRJE PÄRISMAA
 • operaatorid MAIDO SELGMÄE, MAIKE TUBIN
 • helioperaatorid SIMO REINVALD, KARL LEPP
 • fototoimetaja KAIRE-LEA PIHLAP
 • helirežissöör ROLAND MÄLLO
 • muusikaline kujundaja JORMA TOOTS
 • produtsent AHTI TUBIN

 

2015 – Tartu Ülikooli ajalooküsimuste 43. numbris artikkel “Tartu Ülikooli esimene koosseisuline fotograaf Elmar Kald”

Koostöös Tullio Ilometsaga (cand. chem.) valmis Tartu Ülikooli ajalooküsimuste 43. numbris artikkel “Tartu Ülikooli esimene koosseisuline fotograaf Elmar Kald”, milles käsitletakse E.Kaldi elulugu ja fotoarhiivi. 

 

Tartu Ülikooli ajalooküsimuste 43. number "Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis". Tartu Ülikooli muuseum 2015. Toimetanud: Lea Leppik

Tartu Ülikooli ajalooküsimuste 43. number “Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis”. Tartu Ülikooli muuseum 2015.
Toimetanud: Lea Leppik

Ernst von Bergmanni ausammas 30. augustil 1913 (vkj). Foto E.Kald/TÜ muuseum

Ernst von Bergmanni ausammas 30. augustil 1913 (vkj). Foto E.Kald/TÜ muuseum

Aleksandri silla avamine ja sisseõnnistamine pühapäeval, 1. septembril 1913 (vkj). E.Kald/TÜ muuseum

Aleksandri silla avamine ja sisseõnnistamine pühapäeval, 1.
septembril 1913 (vkj). Foto E.Kald/TÜ muuseum

 

2014 – Elmar Kaldi fotokogu süstematiseerimine ja legendeerimine

Tartu Ülikooli Muuseumi tellimusel identifitseeriti ligi 12 000 Elmar Kaldi digitaliseeritud fotot.  Töö toimus ajavahemikus 1. november 2013 – 28. veebruar 2014, mille käigus sai üle vaadatud, kontrollitud ja täiendavat informatsiooni lisatud nii E. Kaldi klaasnegatiivide kogude I ja II ning negatiivfilmide kogu piltidele. Peamised muudatused toimusid negatiivfilmikogus, kus viidi sisse olulisi täiendusi. Lisamaterjalina kasutati Elmar Kaldi originaalmärkmesilte, kus oli osaliselt kirjas nii sündmused ja ajavahemik, mis võimaldas lisada olulist informatsiooni. Negatiivfilmikogu siltidel olev tekst sisestati Exceli tabelisse, mida kasutati esmase allikana. Tabelisse lisati kirje juurde vastavad failide nimed, negatiivi kaadrite arv, kommentaar ja kui leidus lisainfot, siis ka teisene allikas (nt Postimees jm ajakirjandus, Eesti Kirjandusmuuseumi fotokogu, entsüklopeediad jm teatmeteosed, organisatsioonide ja asutuste trükitud albumid jm). Lisas on välja toodud koostatud tabelid koos juhendiga. Samuti on eraldi esitatud tabelina nii Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi näituste kui ka E. Kaldi fotonäitusel kasutatud pildid. Lisaks on koostatud kolm faili Kaldi fotokollektsiooni tekstide kohta, kus on kogu failidesse sisestatud tekst ja kasutatud märksõnad.

Töö raskendavaks asjaoluks oli E. Kaldi originaalsiltidel esinev kohatine ebatäpsus nii nimedes kui ka kuupäevades. Lisaks oli palju ükskuid filmikaadreid, mida ei saanud ühegi sildi juurde sobitada.

Konsultandiks oli TÜ Muuseumi konsultant Tullio Ilomets.
 Tutvu  ka töökäigu ja aruandega.
 
Elmar Kald Emajõe ääres, taamal Kivisild

Fotograaf Elmar Kald Emajõe ääres, taamal Kivisild. Foto E.Kald/TÜ muuseum

 

Põllumajandusteadlase Aleksander Eisenchmidti mälestussamba avamine Näituseväljakul 7. septembril 1936.

Põllumajandusteadlase Aleksander Eisenchmidti mälestussamba avamine Näituseväljakul 7. septembril 1936. Foto E.Kald/TÜ Muuseum

Autori originaalsildilt UTKald_K16R001_info: Erich Määritsa pool. Võrumaa metsavendade üks kangelaslikumaid lahinguid toimus 1. aprillil 1946 Sõmerpalu valla Haamaste külas asuvas Hindriku talus, mille omanikuks oli Eesti sõjaväe kapten Erich Määrits. (Allikas: K. Aarop "Lahing Hindriku talus", Kultuur ja Elu 2/2002, lk 49). Pildil: ..., (vasakult), ..., Eesti sõjaväe kapten Erich Määrits, Erich Määritsa abikaasa Marta Määrits, ...

Eesti sõjaväe kapten Erich Määrits (vasakult kolmas). Foto E. Kald/TÜ muuseum

 

2013 – Tartu Muinsuskaitsepäevade 25. aastapäeva fotonäituse toimetaja

Fotonäitusel “25 aastat Tartu muinsuskaitsepäevadest” kasutati täiendavaid pilte 20. aastapäevaks valminud fotonäitusest. Kõikidel fotodel täpsustati ning täiendati legendeeritud tekste. Pilte oli kokku 262 Konsultandiks oli Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi esimees Tullio Ilomets.

 

Muinsuskaitse 25 01

Tartu muinsuskaitsepäevade 25. juubeliks valminud fotonäituse üks stendidest

Ekskusioon Jaani kirikusse 14. aprillil 1988. Juhendab Kaur Alttoa.

Ekskusioon Jaani kirikusse 14. aprillil 1988. Juhendab Kaur Alttoa.

Rongkäik TRÜ peahoone juurest üle Toome EÜS-i majani 15. aprillil 1988. Foto Ülo Josing

Rongkäik TRÜ peahoone juurest üle Toome EÜS-i majani 15. aprillil 1988.
Foto Ülo Josing

 

2012 – Elmar Kaldi fotonäituse toimetaja

Elmar Kaldi fotonäitus koostati 2007. aastal Tartu Ülikoolile annetatud klaas- ja filminegatiivide põhjal. Kõik negatiivid pakiti happevabadesse paberümbristesse, säilituskarpidesse ning spetsiaalsetesse karpidesse pakitavaisse kiirköitjaisse. Digitaliseeritud fotod sünkroniseeriti originaalfotodega ning igale failile anti unikaalne nimi. Selleks kasutati Kaire-Lea Pihlapi loodud süsteemi.
Fotonäitus “Elmar Kald” jaotati kolme teemaks: Tartu Ülikooli, Tartu linn ja elu ning elulised hetked. Kokku valiti ligi 12 000 pildist välja 83 ning täpsustati fotode allkirju. Konsultant Ülikooli ajaloo muuseumi konsultant, emeriitdotsent Tullio Ilomets.
Vaata ka fotonäituse lühitutvustust.
 
Jaan Tõnisson Villem Reimani ausamba ees. 1939.

Jaan Tõnisson Villem Reimani ausamba ees. 1939. Foto E.Kald/TÜ muuseum

Kaldid puu otsas. Paremal Taevo, keskel Ida, vasakul ?. 1939.

Kaldid puu otsas. Paremal Taevo, keskel Ida, vasakul ?. 1939. Foto E.Kald/TÜ muuseum

Korvipunuja kassipojaga. 1930ndad.

Korvipunuja kassipojaga. 1930ndad. Foto E.Kald/TÜ muuseum

 

2012 – Tartu Akadeemilise meeskoori 100. aastapäeva fotokogu süstematiseerija, raamatusse fotode ettevalmistaja

TAM 100. aastapäeva puhul süstematiseeriti meeskoori fotod kronoloogiliselt.  Kokku 1200 fotot. Konsultandiks oli kauaaegne kooriliige ja fotograaf Ants Nilsson.

 

Tartu Akadeemilise Meeskoori juubelialbum. Aasta Raamat, 2012. Autor: Age Raa, Alo Ritsing, Ants Nilson (fotod) Toimetanud: Mart Orav

Estonias 1914 tuli esiettekandele sada aastat TAM-i kuldrepertuaari kuuluv Gustav Suitsu sõnadele Juhan Simmi loodud laul "Oma Saar". Foto ?

Estonias 1914 tuli esiettekandele sada aastat TAM-i kuldrepertuaari kuuluv Gustav Suitsu sõnadele Juhan Simmi loodud laul “Oma Saar”.
Foto ?

Tallinnast Tartusse. Mehed teel koju. 1937.Foto Richard Ritsingu erakogu

Tallinnast Tartusse. Mehed teel koju. 1937.Foto Richard Ritsingu erakogu

 

2010 – Eesti Maaülikooli Majandus-ja sotsiaalinstituudis kaitstud bakalaureusetöö teemal „Fotoandmebaasi haldamine ja arendamine Tartu Ülikooli multimeedia talituse näitel“

Töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu Ülikooli multimeedia talituse fotoandmebaasis kasutusel olevat lahendust ning formuleerida põhilised nõuded veebipõhise rakenduskeskkonna ja kasutajaliidese väljatöötamiseks. Juhendaja lektor Silver Toompalu.

 

2009 – Tartu Muusikapäevade 30. aastapäeva fotonäituse toimetaja, raamatusse fotode ettevalmistaja

Fotosid koguti kokku erinevatest allikatest. Digitaliseeritud paberkandjal fotod süstematiseeriti, legendeeriti ja pakendati happavabades ümbrikutes pappkarpidesse. Kokku 3028 pilti. Konsultant Ilme Tiik.

 

Tartu Muusikapäevad. Aasta Raamat, 2009. Koostaja: Juhani Pütsepp koostöös Jaan Habichti ja Ilme Tiigiga. Toimetaja: Mart Orav. Kujundaja: Kalle Toompere.

Ruja 1979. Pildil: Urmas Alender.

Ruja 1979. Pildil: Urmas Alender.

JMKE 1990.

JMKE 1990.

 

2008 – Tartu Muinsuskaitsepäevade 20. aastapäeva fotonäituse toimetaja

Näituse koostamise raames süstematiseeriti paberkandjalt digitaliseeritud fotod, mis asjaosaliste abiga legendeeriti. Kokku 262 pilti. Konsultant Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi esimees Tullio Ilomets.

 

TARTU MUINSUSKAITSEPÄEVADE 20. JUUBELIKS VALMINUD FOTONÄITUSE ÜKS STENDIDEST

TARTU MUINSUSKAITSEPÄEVADE 20. JUUBELIKS VALMINUD FOTONÄITUSE ÜKS STENDIDEST

Lippurid sinise, musta ja valge lipuga.
Foto Ülo Josing

Eesti Rahva Muusemi ajaloolise asupaiga tagasisaamiseks koostatud kiri NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile Foto Ülo Josing

2018